ElimakElimakElimakElimakElimak

Ar-Ge


Yenilikçilik ve Ar-Ge ihtiyacı günümüzde yetkinlik sürdürülebilirliği için iki vazgeçilmez unsurları haline geldiler. Ancak, bu güç ulaşmak için, şirketlerimizin projeler için gerekli desteğin sağlanması için yatırım planlama başlamak sürecinde etkin bir şirket tarafından desteklenen aslında oldukça bizim performans oranı artmaktadır. 

Yıl boyunca proje referansları ve deneyimleri çok sayıda sayesinde, iyi projelerinde deneyimli etkin ekip tek çatı altında bizim şirketler tarafından gerekli gerekli profesyonel danışmanlık hizmet sunmaktadır.   Etkin Proje, Ar-Ge proje yönetimi ve danışmanlık, proje yönetimi eğitimleri, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının danışmanlık; Tüm bu konularda, Eğer hemen yanında etkili bir ortağı var!